ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

 
1. Taraflar

a) www.turkishsweets.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ŞEHREMİNİ MAH. TURGUT ÖZAL MİLLET CAD. VIDINLI APT. NO: 133 B FATİH/ İSTANBUL İLETİŞİM:0538 457 83 13 VD: FATİH VKN:2000492678 adresinde mukim Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan 

b) www.turkishsweets.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 
2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'nın sahip olduğu internet sitesi www.turkishsweets.net'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.turkishsweets.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye www.turkishsweets.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, www.turkishsweets.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. www.turkishsweets.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.turkishsweets.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. www.turkishsweets.net internet sitesi yazılım ve tasarımı Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan tarafından www.turkishsweets.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ....ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan ve www.turkishsweets.net sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.13. www.turkishsweets.net sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.turkishsweets.net sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.14. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.turkishsweets.net sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.15. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.16. Taraflar, Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.17. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 
4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Candy Gıda Sanayi İthalat Ve İhracat Limited Şirketi Mehmet Mustafa Çalışgan  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 
5. İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.